Massagepraktijk De Vrijheid

Algemene Voorwaarden

Massagepraktijk De Vrijheid hanteert een aantal Algemene Voorwaarden. 

Bij het maken van een afspraak en het ondergaan van een massage accepteer je automatisch onze algemene voorwaarden.

 1. Algemeen: Massagepraktijk De Vrijheid verleent geen medische behandelingen en kan niet diagnosticeren. Bij medische klachten en gebruik van medicatie dien je met de behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de (medische) informatie en de juistheid ervan aan mij zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren. 
 2. Aansprakelijkheid: Massagepraktijk De Vrijheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen. 
 3. Vertrouwelijke informatie: Alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de massage geeft worden vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze niet aan derden verstrekt.
 4. Anamnese: Om een verantwoord behandelplan te kunnen opstellen zal er bij de eerste behandeling een aantal vragen gesteld worden (anamnese) over je gezondheidstoestand en de reden van je bezoek. Dit om te bepalen welke aandachtspunten er zijn voor de massage.
 5. Aanvang massage: Ik verzoek je enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de massage. Indien je later aanwezig bent gaat dit van de behandeltijd af. Hou er rekening mee dat er kleine afwijkingen -van maximaal 5 minuten- in de behandeltijd kunnen voorkomen. Een behandeling kan dus iets langer of iets korter duren dan op de website staat aangegeven
 6. GSM: Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage. 
 7. Weigering: Massagepraktijk De Vrijheid behoudt zich het recht de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra-indicatie.
 8. Betaling: Betaling kan contant of via overboeking vooraf of ter plaatse met een bankieren-app. Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk 1 week na de factuurdatum te zijn voldaan.
 9. Cadeaubon: Je kunt ook met een cadeaubon van Massagepraktijk De Vrijheid betalen. De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Massagepraktijk De Vrijheid. De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Wij accepteren alleen originele cadeaubonnen (geen kopiëen) en zijn niet verantwoordelijk voor verloren cadeaubonnen en kunnen deze derhalve niet vergoeden. 
 10. Tarieven: De tarieven zoals genoemd op deze website zijn voor particulieren en inclusief 21% BTW.  Eerder gehanteerde prijzen, acties of ontvangen kortingen, gepubliceerd via de website of andere websites, mailing, op papier of mondeling toegezegd, zijn daarmee komen te vervallen. Indien je het op prijs stelt kun je achteraf een BTW factuur per email ontvangen.
 11. Annulering&No Show: Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd, dit is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd van een massage, of het niet aanwezig zijn op de dag en tijd van de gemaakte afspraak (no show) zal 100% van de massage aan u in rekening te brengen met 8 dagen betaaltermijn. U ontvangt hiervan dan een separate factuur met 8 dagen betaaltermijn. Annulering kan alleen mondeling/telefonisch (via whatsapp uitsluitend met een persoonlijk gegeven bevestiging van ontvangst mijnerzijds.) 
 12. No Show cadeaubon: Inzake een cadeaubon van Massagepraktijk De Vrijheid vervalt de volledige geldigheid van de desbetreffende massagecadeaubon bij niet verschijnen of niet tijdige annulering, zoals in bovenstaande regels besproken. Restitutie wordt geenszins verleend.
 13. Uitzonderingen annulering: In geval van overmacht door ziekte of overlijden in 1e of 2e lijn zal in overleg een nieuwe afspraak worden gemaakt. Indien dit niet mogelijk is binnen 4 weken, zal alsnog de annuleringskosten worden berekend.
 14. Grensoverschrijding: De massages die worden gegeven hebben niets met erotiek en of seks te maken. Bij grensoverschrijdende, seksueel getinte opmerkingen, seksuele handelingen en/of gedragingen staakt Massagepraktijk De Vrijheid de behandeling direct. Je bent dan alsnog het gehele bedrag van de massage schuldig. Tevens wordt je in het vervolg de toegang tot de praktijk ontzegd.
 15. Wijziging algemene voorwaarden: Massagepraktijk De Vrijheid behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.